Viri

Ivančič, U. (2017). Program za spodbujanje razvoja fine motorike pri deklici z zaostankom v razvoju (Magistrska naloga, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/4517/1/Ivan%C4%8Di%C4%8D_U._-_magistrsko_delo.pdf

Križan, K. (2015). Spodbujanje govorno – jezikovnega razvoja. [PowerPoint]. Pridobljeno s http://www.vrtec-galjevica.si/images/Obvestila/Skupna/2015/Spodbujanje_govorno-jezikovnega_razvoja.pdf

Lakošeljac, A. (2016). Vidno zaznavanje kot predopismenjevalna dejavnost v vrtcu (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Lakoseljac_Anja_2016.pdf

Pišek, A. (2012). Orientacijske igre v vrtcu (Diplomsko delo, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/990/1/Diplomska_naloga_Orientacijske_igre_v_vrtcu_Anja_Pi%C5%A1ek_PDF.pdf

Povše, B. (2016). Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja (Magistrska naloga, Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/4310/1/Magistrsko_delo_kon%C4%8Dna_verzija2.pdf