5 do 6 let

RAZVOJ

V zadnjem letu pred vstopom v šolo otrok usvoji še glasove /s, š, z, ž, c, č, r/, če jih ni že prej. Njegov besedni zaklad se širi in tudi stavki postajajo še bolj kompleksni. Zanimati ga pričnejo črke, pisanje in branje. Zmožen je slikovnega branja (neko besedo ali logo prepozna kot sliko in to ”prebere”). Zmožen je ponoviti izmišljeno besedo in s jih tudi sam izmišljuje. Zmožen je razstaviti besedo na zloge in prepozna prvi/zadnji glas v besedi. Posamezne glasove poveže v besedo.

SPODBUJANJE

Poleg pogovora, branja knjig, pesmi, izštevank, lahko pri otroku spodbujate tudi fonološko zavedanje (to pomeni, da se otrok zaveda, da so besede sestavljene iz posameznih glasov, katerim pripadajo tudi črke): igrajte se igrice, kjer otrok manipulira z glasovi v besedi, npr.: nadaljuj z novo besedo na zadnja dva glasova moje besede  (jabolko – kolo – lopata – tabla …). Veliko vaj za spodbujanje opismenjevanja najdete v reviji Zmajček.

POZOR!

Če ima vaš otrok šibek besedni zaklad in se zaradi tega ne more izražati, kot bi si želel; če se pojavljajo pogoste slovnične napake; če napačno izgovarja, izpušča ali zamenjuje glasove; Če težko sledi pogovoru/zgodbi ali si vsebine ne zapomni; če s težavo usvaja nove besede; če ne uporablja vseh in različnih besednih oblik (glagol, pridevnik, zaimek, predlog …); če ne zmore tvoriti rime … poiščite pomoč logopeda!