Razvijanje jezikovnih veščin

Tukaj najdete razne aktivnosti za razvijanje in utrjevanje jezikovnih veščin:

Predlogi: s predlogi otroci usvajajo tako prostorske veščine kot jezikovne, z njimi spodbujamo uporabo ustreznih jezikovnih oblik.

Protipomenke in sopomenke: z njimi širimo otrokovo besedišče in spodbujamo priklic besed.

Sestavi poved: s to igro spodbujamo uporabo pravilne oblike stavka/povedi.

Ogromno nalog, s pomočjo katerih spodbujamo in razvijamo jezikovne veščine, pa najdete tudi na spletni strani revije Zmajček.