13 do 24 mesecev

RAZVOJ

V tem obdobju otrok usvoji 1. besedo do 15. meseca starosti, kar pomeni, da isti sklop glasov uporablja za označevanje istega predmeta/osebe/dejavnosti in besedo rabi spontano v različnih situacijah. Zatem pa svoj besednjak širi. Besede sprva niso povsem pravilne, prisotni so t. i. fonološki procesi (izpuščanje nenaglašenih zlogov v daljših povedih, izpuščanje/zamenjava težjih glasov …), zato je njegov jezik mnogim nerazumljiv. Usvojeni so vsaj glasovi a, e, i, o, u, p, b, m, n, d. Velik preskok v usvajanju besed je značilen po 16. mesecu starosti. Malček ponavlja besede za odraslim sogovorcem. Z naborom 50 do 100 besed tvori 2-besedne stavke (npr. “mami papa”). V tem obdobju se malčki pogovarjajo sami s seboj, pri čeme vadijo svoj govor in jezik. Veliko uporabljajo socialno besedišče (prosim, hvala, papa …), jasno izražajo svoje želje in potrebe tako z besedami kot s pomočjo gest. Sodelujejo v krajšem pogovoru z odraslo osebo o temi, ki jo poznajo, in pri tem že obvladujejo izmenjavo vlog.

SPODBUJANJE

Poleg vsega naštetega v prejšnjih obdobjih (igranje z jezikom in ustnicami, obvezno branje primernih knjig in petje pesmi) otroci v tem času ogromno besedišča usvojijo preko socialne interakcije, enostavnih pogovorov. Pogovarjajte se z malčkom o njemu primernih temah in mu dajte veliko možnosti, da vam odgovori (opisujte, kaj se dogaja, ga o tem sprašujte, vendar ne preveč in prisiljeno). Ob njegovem odzivu njegov odgovor malo razširite (npr. “O poglej, kaj pa je tam?” – “Muca.” – “Ja, črna muca je.”). Če opazite, da je otrok zaradi preveč pobud frustriran, znižajte nivo pogovora (manj besed in več uporabe istih besed, krajši stavki).

POZOR!

Če vaš malček do 15 meseca starosti še ni usvojil prve besede, ne uporablja gest, z vami ne vstopa v interkacijo/pogovor, je zelo omejen pri igri (si samo ogleduje in se ne igra), ne razume enostavnih navodil (npr. “Umij si roke.”), se ne odziva na zelo kratka vprašanja (npr. “Kje imaš ušesa?”) in pri dopolnjenem 2. letu starosti nima vsaj 50 besed in 2-besednega stavka, obiščite logopeda.

V spodnjem videoposnetku si lahko od 2. minute dalje komunikacijski razvoj še podrobneje po mesecih: