2 do 3 leta

RAZVOJ

V tem obdobju otrok poimenuje stvari, ki so v vsakdanji rabi, in iz njih sestavlja 2- in 3-besedne stavke, proti koncu obdobja pa so stavki tudi že daljši. Postavlja krajša in enostavna vprašanja in na njih tudi odgovarja, prosi za dovoljenje, z jezikom se že šali in nagaja. Uporabljati prične zaimke in predloge (v, na, pod, zgoraj, spodaj …), preteklik in prihodnjik. Rad posluša ene in iste zgodbe, po slikanicah lista in jih poimenuje. Zmožen je pogovora. Posnema stavke odraslih. Prične uporabljati besede za barve. Težje glasove zamenjuje z lažjimi ali pa jih v besedah izpušča. Prisoten je še ”pootročeni” govor. Domači otroka v glavnem razumejo. Ob koncu obdobja so načeloma razviti vsi glasovi, razen /s, š, c, č, z, ž, r/.

SPODBUJANJE

Pogovarjajte se z otrokom o njegovem dogajanju v vrtcu (postavljajte otrokovim zmožnostim primerna vprašanja!), sprašujte ga in pripovedujte mu o dogajanju v okolici, otroku berite knjige (ene in iste z veliko slikami, za širjenje besedišča in usvajanje slovničnih pravil), skupaj pojte pesmice, izštevanke. Poslušajte ga, ko vam kaj razlaga in mu ob tem postavite kakšno dodatno vprašanje. Preverjajte njegovo razumevanje z dajanjem navodil (npr. “Prinesi mi velik avto.”)

POZOR!

Če je otrok ob koncu obdobja nerazumljiv, ne kaže želje po poslušanju zgodb, pesmi, izštevank, zavrača pogovor, ne obrača pozornosti na vas in vas ne gleda, ne odgovarja na preprosta vprašanja in jih ne postavlja, ne tvori enostavnih povedi in ne razume dvostopenjskih navodil (npr. “Pojdi v sobo in prinesi medveda.”), poiščite pomoč logopeda.