3 do 4 leta

RAZVOJ

V tem obdobju otrok postane prava klepetulja. Tvori in razume že kompleksne stavke (različni časi, vezniki, zaimki, prislovi, pridevniki, podrejeni stavki …), izraža svoja čustva, pripoveduje krajše zgodbe in ob tem tudi uporablja svojo domišljijo. Poleg drugih vprašalnic (kje, kdo, kdaj, kaj) veliko uporablja ”zakaj”. Zmožen je slediti 3-stopenjskim navodilom (npr.: “Pojdi v sobo, vzemi nogavice in jih obuj bratcu.”), poslušati 10-minutno zgodbo. “Bere” slikanice in jih tudi pripoveduje. Če ga sogovornik ne razume, mu vsebino razlaga. V igri lahko prevzame vlogo druge osebe. V tem obdobju lahko otrokove jezikovne ideje prehitevajo njegovo dejansko zmožnost to idejo artikulirati, zato lahko pride do zatikanja, ki se sliši kot jecljanje. To ni pravo jecljanje, zato otroka v tem primeru na zatikanje ne opozarjajte, za njim le ponovite kar je povedal. Vsi glasovi, razen sičnikov, šumnikov in /r/ so v tem obdobju usvojeni. Sičniki, šumniki in /r/ se lahko pričnejo pojavljati.

SPODBUJANJE

Pogovarjajte se z otrokom o njegovem dogajanju v vrtcu (postavljajte otrokovim zmožnostim primerna vprašanja!), sprašujte ga in pripovedujte mu o dogajanju v okolici, otroku berite knjige (primerne zahtevnosti s slikami; za širjenje besedišča in usvajanje slovničnih pravil), skupaj pojte pesmice, izštevanke. Poslušajte ga, ko vam kaj razlaga in mu ob tem postavljajte dodatna vprašanja.

POZOR!

Poiščite pomoč logopeda, če je otrokovo besedišče siromašno, ne uporablja zaimkov, predlogov, veznikov in njegov govor ostaja “telegrafski” (npr.: “Muca mleko.”). Če ga okolica ne razume, ne izgovarja večine glasov (ali so le-ti izgovorjeni na napačnem mestu, npr. angleški r), ne razume navodil z dvema/tremi zahtevami, se ne pogovarja z vrstniki ali jeclja že dlje časa.