Fonološko zavedanje

Pozdravljeni starši, učitelji in vsi ostali. Pred vami je nabor dejavnosti, nalog in aktivnosti, s pomočjo katerih boste preverjali in urili otrokovo fonološko zavedanje, ki ima velik pomen v procesu otrokovega opismenjevanja. Dejavnosti prilagodite otrokovi starosti in zmožnostim (preberite navodila, pomagajte pri uporabi računalnika…).

POIŠČI RIMO

Kviz Poišči rimo je namenjen urjenju fonološkega zavedanja. Navodila otroku preberejo starši/učitelji, otrok pa nato sam poimenuje sličice in se odloči, kateri izmed štirih odgovorov je pravilen. Klik na ustrezen odgovor lahko po otrokovi odločitvi izvedejo starši. Če otrok ne prepozna sličice, mu lahko pomagamo tako, da mu ponudimo dve različni možnosti ali pa jo sami poimenujemo.

Cilj: Cilj kviza je, da otrok v 45 sekundah pravilno poimenuje vse štiri sličice in izbere tisto, ki se rima z besedo v navodilu.

https://quizizz.com/admin/quiz/5bfbd4a50ff307001a9d287e

 

POIŠČI PARE BESED

Otrok naj med ponujenimi sličicami poišče tiste pare, ki se začnejo na enak prvi glas.

Cilj: Otrok sličice poimenuje, ugotovi, na kateri glas se začne vsaka izmed njih ter najde pare.

 

MAČKA IN MUCEK

Cilj: Razvijanje slušne pozornosti, urjenje mentalnega štetja slišanih enot.

Igra: Oseba (mačka) trka po mizi, otrok (mucek) posluša. Če npr. potrka trikrat, mora »mucek« trikrat zamijavkati (»mijau, mijau, mijau«). Da bi bila igra v skupini bolj zanimiva, lahko otrokom razdelite kartice s številkami. Ko »mačka« potrka npr. štirikrat, mora štirikrat zamijavkati tisti otrok, ki ima kartico s številko štiri (Križan, 2015).

 

 IGRANJE Z BESEDAMI

Z otroki se lahko igrate na tak način, da besedam dodajate, odvzemate in mešate glasove.

Primeri:

Če besedi telefon izbrišem /f/, kaj nastane?

Ali se beseda mama začne na enak glas, kot beseda marmelada?

Če v besedi mama zamenjamo glas /m/ z /n/, kakšna beseda nastane?

Besede lahko črkujete, iz pomešanih črk iščete besede (osmerosmerke)…

 

PLOSKANJE

Otroku berite besede, ki jih prilagodite tarčnemu glasu. Tako lahko otroku berete besede, ki se začnejo na glas /s/ in /š/, on pa mora zaploskati, ko sliši besedo, ki se začne na /š/. Primerno stopnjujte težavnost:

Lažje: če želimo, da otrok zazna glas /s/ na začetku besede, naj ostale besede ne vsebujejo sičnikov/šumnikov, pozneje jih pa že dodajamo in tako otežujemo nalogo.

Težje: otrok zaploska, ko sliši določen glas na točno določenem mestu v besedi (npr. ko sliši glas /s/ na koncu besede, se pa glas /s/ vseeno pojavlja tudi v drugih besedah kot prvi glas ter na sredini – tako ni dovolj da otrok glas samo zazna v besedi, ampak mora tudi razumeti, na katerem mestu v besedi se nahaja).

 

GOSENICA SANJA

Navodila za aktivnost najdete v dokumentu Gosenica Sanja.