10 do 12 mesecev

RAZVOJ

V tem obdobju vaš malček zelo aktivno beblja, ko je sam in ko je v interakciji, s tem tudi pridobiva našo pozornost. Melodija bebljanja je že zelo podobna pravi govorni intonaciji (glasnost, višina tona …). V tem obdobju geste predstavljajo vedno večji del komunikacije (geste kazanja, oponašanja živali, mahanje “papa”, pošiljanje poljubčkov, kimanje z glavo …), otrok se z njimi izraža. Lahko se pojavi tudi že prva beseda (ki se pojavi okoli 1. leta starosti oz. širše med 10. in 14. mesecem starosti). Otrok uporablja prve besede, ko se le-ta uporablja v različnih okoljih in gre za vedno enak (ali vsaj zelo podoben) skupek glasov za eno in isto stvar. Bebljanje “mamamama” ne pomeni besede “mama”. Malček razume enostavna navodila (npr. “Prinesi žogo.”) in enostavna vprašanja (npr. “Boš jedel?”). Njegovo razumevanje lahko predvidite z njegovimi reakcijami na vaše pobude (npr. prinese žogo, pokima/odkima).

SPODBUJANJE

Z otrokom se pogovarjajte, mu opisujte vsakodnevne rutine (ko se previjate, kopate, hranite …) in mu pri tem pustite, da vam beblja, kaže v odgovor. Vodite z njim krajše pogovore, kolikor otroku zdrži pozornost. Dajajte mu enostavna navodila, ki jih lahko izpolni (npr. “Najdi muco.” ali pa “Ne, tega ne smeš.”), sprašujte ga enostavna vprašanja (npr. “Kje je oči?”). Ob malčkovem odgovoru (kakršenkoli že je) tudi sami odgovorite (npr. “Ni očija. Šel je v službo.”). Igrajte se s svojimi govornimi organi (kazanje in premikanje jezička, brnenje z ustnicami, oponašanje živali) in dovolite, da vas otrok oponaša. Uporabljajte geste kazanja, geste za živali, geste kimanja in odkimavanja in obrazno mimiko. Pojte mu krajše pesmice in izštevanke. Skupaj glejte knjige, primerne za to starost (tipanke z enostavnimi slikami, kartonaste knjige z enostavno vsebino), in ob tem poimenujte vsebino. Pazite, da ob aktivnostih uporabljate kratke stavke ali pa celo samo enobesedne izjave, da bo malček lahko sledil igri.

POZOR!

Če otrok v tem obdobju ne uporablja gest; daje občutek, da ne razume vaših enostavnih navodil (jih ne izpolni); ne sodeluje oz. ne zdrži pozornosti ob branju njemu primerne literature; preneha čebljati in se oglašati ali je monoton/ne uporablja melodije v govoru; ga dogajanja in stvari okoli njega ne zanimajo oz. jih samo bežno opazuje in se ne vključuje; ne vzpostavlja očesnega stika; se zaposli vedno z enimi in istimi aktivnostmi, ki so nesmiselne ali neobičajne (npr. z avtomobilom se ne igra tako, da ga vozi, vendar samo opazuje njegove dele ali vrti kolo avtomobila), NUJNO prosite pediatra za napotnico za logopeda.

Videoposnetek s prikazom razvoja govora, jezika in komunikacije v četrtem trimesečju: