Finomotorične spretnosti

Vaje za razvoj finomotoričnih spretnosti so lahko različne:

 • prstne igre,
 • imitacije gibov,
 • rezanje,
 • lepljenje,
 • oblikovanje različnih materialov (glina, plastelin) in druge ustvarjalne dejavnosti,
 • zlaganje kock,
 • sestavljanje sestavljank,
 • opravljanje nekaterih gospodinjskih opravil,
 • uporaba kred, voščenk, barvic in pisal …

Nekaj IDEJ za razvijanje fine motorike:

 • “Slovenske otroške prstne igre” avtorja Igorja Cvetka in bibarije.
 • Vstavljanje slamic v enako velike luknjice.
 • Obešanje perila s ščipalkami.
 • Oblikovanje pričesk, izdelovanje kitk.
 • Prepoznavanje predmetov samo preko tipa.
 • Listanje knjig, uporaba tihih knjig.