4 do 5 let

RAZVOJ

Otrokov govor je razločen, jasen, intonacija je primerna. Stavki so vsebinsko in slovnično ustrezni, dolgi vsaj med 4 in 6 besed. Otrok je zmožen pripovedovati daljše zgodbe in podrobno pripovedovati dogajanja. Če besede ne razume, vpraša za njen pomen. Na naša vprašanja odgovarja primerno, dlje časa je zmožen sodelovati v pogovoru. Razumljiv je vsem – družini, okolici in tujcem. Izoblikovati se pričnejo sičniki, šumniki in /r/.

SPODBUJANJE

Z otrokom se veliko pogovarjajte o najrazličnejših stvareh, ga sprašujte in mu bodite na voljo, ko on sprašuje vas. Vsakodnevno berite njegovi starosti primerne knjige, pojte pesmice in se igrajte izštevanke. Bodite pozorni na njegove spodbude (npr. če se želi naučiti pisati svoje ime) in jih sprejmite. Igrajte se z besedami (npr. iščite rime, ploskajte po zlogih) in stavki (npr. premetavajte besede v stavku).

POZOR!

Če je otrokov besedni zaklad v primerjavi z njegovimi vrstniki skromen in so povedi zelo preproste ali pa so v njih celo prisotne pogoste slovnične napake; če se pogosto dogaja, da otrok ne razume pomena besed ali pomena predlogov, jih zaradi tega tudi ne uporablja, v besedah pa izpušča glasove, poiščite pomoč logopeda.